L1210244.jpg

Y U K I O

C H I D O R I

 

F E A T U R E D   R E V I E W S

 

“尺八演奏家千鳥幸生演繹出一段哀怨的前奏...

Yahoo​ Hong Kong

 

“千鳥幸生的尺八....以優美的形體藝術結合悠揚的曲調....實在妙絕。”

​KKBOX

千鳥幸生的尺八演奏空靈而哀怨...”

輔仁媒體

E V E N T S​

JAN

 

12

JAN 12, 2021
Made a commissioned

work agreement with

Universal Music Publishing Limited

JAN

 

18

JAN 18, 2021
Performance@

​Chung Chi College Chapel​

​Organized by 

Chaplain's Office,

​Chung Chi College,

​C.U.H.K.